Monthly Archives: May 2013

Cùng hội TeamRS về Minh Hóa, Quảng Bình

(còn tiếp)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Về với Trà Cổ, bãi tắm đẹp nhất Việt Nam

(còn tiếp)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Từ Cát Bà đến Ninh Bình

Mình lần đầu đi tour 6 ngày liền từ Cẩm Phả, Quảng Ninh đến làng Đồng Đinh, Ninh Bình. Khách là người Đức, nói tiếng Pháp. Khách có sở thích là chụp ảnh, đồ nghề trang bị tốt.     … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment