Tag Archives: otofun

Xếp xe ô tô, kỷ niệm 10 năm diễn đàn otofun

Khởi nguồn từ ý tưởng của thành viên Black Blac là tổ chức xếp xe nhân sinh nhật 10 năm của diễn đàn. Ban tổ chức đã thựchiện rất thành công sự kiện này. Ngay từ sáng sớm ngày 15/5/2016, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment