Tag Archives: Việt Nam

Trở lại châu Âu (p1)

Ngày 1: Ngày 22/5/2016 cả nhà ra sân bay sớm vì sợ tắc đường nhân dịp tổng thống Obamar sang thăm Việt Nam. Đến sân bay từ rất sớm, còn thoải mái thời gian, trẻ con vui chơi tự do … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment