Monthly Archives: October 2015

Hà Nội, Mù Cang Chải, Sapa, Thác Bà, Ba Bể, 25/9/2015

Share

ShareLần đầu mình được thăm ruộng ở Mù Cang Chải đúng mùa lúa chín. Các chuyến đi mọi khi đều trước hoặc sau lúa chín nên ít nhiều háo hức hơn. Cung này ai đi qua cũng phải dừng chụp … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment