Monthly Archives: April 2015

Sapa-Hanoi, 30/3/2015

Share

ShareLâu lắm mới đi Sapa ngắt tour kiểu này. Có lẽ bên công ty không tìm được hướng dẫn trên Sapa nên mới gọi nguòi từ Hà Nôi lên. Nói chuyện với anh em hướng dẫn trên Sapa mới được … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment