Monthly Archives: April 2021

Hành trình Hà Nội-Trạm Tấu-Tà Xùa-Hà Nội bằng cào cào, 3/2021

Share

ShareKhông rủ được ai đi cùng nên mình độc hành. Cảm giác đầu tiên và đeo bám mình cả ngày là sự cô đơn, kể cũng lạ, đi chơi một mình từ hồi còn thanh niên, 3 lần xuyên Việt … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment