Tag Archives: đền Bà Kiệu

Phố cổ, 12/2/2016

Share

ShareNăm nay khách Âu ít hơn mọi năm. Cứ nhìn vào lượng khách lai vãng ở phố cổ thấy ngay. Thống kê của Tổng cục du lịch cứ nói là tăng, nhưng anh em làm điều hành đều kêu như … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment